Předčasné splacení hypotéky bude levnější

Finanční poradenství Refico splacení hypotéky levnější

Březnové rozhodnutí České národní banky výrazně snížilo poplatky, které si poskytovatelé úvěrů na bydlení mohou účtovat. To umožní klientům výhodnější refinancování hypoték, aniž by přitom museli platit vysoké penále a sankce. Banky však varují, že nové nařízení může zúžit hypotéky s fixací a zhoršit jejich dostupnost.

Nejvíce se dopady tohoto rozhodnutí projeví v situaci až začnou úrokové sazby na trhu klesat a držitelé hypoték budou chtít refinancovat. Lze předpokládat, že klienti budou chtít využít nízkou sankci za předčasné splacení a využít nabídky levnějšího refinancování. Nařízení však může vytvářet riziko ztrát pro poskytovatele úvěrů a banky, které by ztráty vytvářet neměly.

Finanční poradenství Refico splacení hypotéky

Rozhodnutí České národní banky jsou bankovní domy povinny dodržovat. Pokud tak neučiní, hrozí jim peněžitý trest až do výše 20 milionů korun.