Česká národní banka ponechává limity hypoték beze změny

Finanční poradenství Refico limity hypoték

Maximální hranice ukazatele LTV (poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zástavy) tak zůstává na 90 %. Banky mohou poskytnout maximálně 15 % úvěrů s LTV mezi 80 a 90 %.

Příjmové ukazatele zavedené v říjnu 2018 se také nemění. Pokud výše celkového dluhu překročí devítinásobek čistého ročního příjmu žadatele o úvěr tak by banka neměla úvěr poskytovat. Domácnost s hypotékou by na splátku dluhu současně neměla vydávat více než 45 % čistého měsíčního příjmu.

Česká národní banka i nadále usiluje o zákonnou pravomoc stanovovat horní hranice ukazatelů LTV, DTI a DSTI.

Bankovní rada také rozhodla o navýšení proticyklické kapitálové rezervy na 2 % s platností od 1. 7. 2020. Od jejího zavedení v roce 2015 se jedná o šesté zvýšení sazby.

Finanční poradenství Refico graf 1

Celou Zprávu o finanční stabilitě 2018/2019 zveřejní ČNB 11. června 2019. Každoročně tak hodnotí uplynulý vývoj v jednotlivých oblastech finančního sektoru v České republice a analyzuje rizika pro stabilitu celého finančního systému.

S
Standardního žadatele o hypotéku nebo držitele úvěru tak po zasedání bankovní rady žádná změna nečeká. ČNB je připravena míru regulace zvolnit pokud se trh zklidní. Guvernér ČNB Jiří Rusnok sdělil, že tento stav však ještě nenastal.